Structurile manageriale au nevoie de un instrument puternic de masurare, monitorizare si urmarire a proceselor cheie ale afacerilor. Pe fondul inaspririi conditiilor concurentiale, managerii trebuie acum sa rezolve probleme complexe, deseori insuficient de clar definite, cu implicatii in multiple planuri. Reactiile lor la cerintele afacerii, trebuie sa fie si rapide, dar si cele mai potrivite, «din prima incercare». Ei trebuie sa obtina rezultate pe termen scurt, dar sa aiba si o orientare pe termen lung.