Implementeaza sisteme informatice de tip ERP cu fonduri europene !

Incepand cu acest an, Manager Financiar ERP poate fi achizitionat beneficiind de pana la 70% finantare prin fonduri europene!

Prin accesarea fonduriilor europene, societatile comerciale pot obtine finantare pentru implementarea sau extinderea sistemului Manager Financiar ( ERP + CRM + fleet management ).

1) Solicitanti eligibili:

Microintreprinderi si IMM-uri inregistrate in Romania care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • nu sunt in stare de faliment/lichidare/insolventa/dizolvare
 • nu au datorii publice, la momentul in care se va semna contractul de finantare europeana
 • au inregistrat profit din exploatare in ultimul an fiscal, cat si la momentul intocmirii situatiei semestriale a anului in curs
 • au ca obiect de activitate unul din codurile CAEN eligibile continute in Ghidul Solicitantului pentru activitatea pentru care solicita finantarea
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice/UE in ultimii 3 ani pe aceiasi masura
 • nu au mai beneficiat de ajutor “de minimis”, care cumulat cu suma solicitata in ultimii 3 ani depaseste echivalentul a 200.000 EUR (in domeniul transporturilor maximum 100.000 EUR)
 • se angajeaza sa mentina proprietatea proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea (sa nu le gajeze si sa nu le inchirieze)
 • declara ca nu desfasoara si nici nu va desfasura pe perioada implementarii proiectului activitati care contravin bunelor moravuri si ordinii publice
 • reprezentantul legal nu a suferit condamnari definitive

2) Activitati eligibile: achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:

 • implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor intreprinderii)
 • implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management)
 • implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru -imbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor
 • implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.

3) Durata de implementare a proiectului: maximum 24 luni de la semnarea contractului de finantare.

4) Valoare grant: minim 35.000 lei – maxim 1.000.000 lei.

5) Categorii de cheltuieli:

a) Cheltuieli eligibile:

– cheltuieli pentru servicii de consultanta care nu constituie o activitate permanenta sau periodica (exclus consultanta fiscala, juridica):  

 • servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piata, alte studii necesare pentru pregatirea proiectului
 • servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect si cheltuieli necesare in procesul de achizitii
 • cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.) necesare pentru functionarea aplicatiei informatice
 • cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.

– cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how:

 • cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software necesare implementarii proiectului, inclusiv baze de date si solutii de securitate
 • cheltuieli totale pentru achizitionarea de aplicatii informatice – parte a proiectului – pentru realizarea carora poate fi necesara parcurgerea urmatoarelor etape: analiza necesitatilor, dezvoltarea aplicatiei, implementarea si testarea aplicatiei.

– cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala:

 • cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va utiliza produsele software implementate
 • cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va asigura mentenanta solutiei daca acesta este angajat al beneficiarului
 • cheltuieli cu servicii de auditare finala a proiectului
 • cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect.

b) Cheltuieli neeligibile:

Alte cheltuieli nu sunt eligibile, ca de exemplu:

 • taxa pe valoarea adaugata, taxa de timbru verde, precum si orice alte taxe
 • dobanda si alte comisioane aferente creditelor
 • achizitia de echipamente second-hand
 • amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata
 • costurile pentru operarea investitiei
 • sumele rezultate din diferentele de curs valutar
 • costuri de amortizare
 • contributia in natura
 • cheltuieli de leasing.

Se va asigura proiectul cel putin la valoarea finantarii primite din fonduri structurale.

6) Intensitate grant

Ajutor de stat regional pentru investitii

 • Microintreprinderi si firme mici: 60% pentru Bucuresti si Ilfov; 70% pentru restul tarii
 • Intreprindere mijlocie: 50% pentru Bucuresti si Ilfov; 60% pentru restul tarii.

Ajutor de minimis

 • Pentru toate societatile 70%.

Raportul calitate/pret, varietatea functionalitatilor sau compatibilitatea cu cerintele specifice activitatii desfasurate sunt doar cateva dintre motivele pentru care unele companii au ales sa isi gestioneze afacerea cu solutiile noastre.

Afla mai multe detalii despre achizitia de sisteme informatice cu fonduri europene de la un consultant SOFT EXPERT!

Leave a comment

Lasă un răspuns